Kategorija - Računalništvo
Seznam oglasov izbrane kategorjie
60,00 €
Kategorija : Računalništvo
Delovne organizacije vse večkrat razpisujejo delovna mesta, na katerih je potrebno znati uporabljati excel, statistiko in poslovne finance. Tudi posodabljanje IT orodij za optimalno poslovno inteligenco žanje vse več upravičene veljave. Zato smo se v Šoli TOČKA PRELOMA povezali z uveljavljenimi poznavalci in…...
11,00 €
Šola TOČKA PRELOMA je naziv izobraževalne dejavnosti posamičnega poučevanja visokošolskih gospodarskih predmetov. Predmeti poučevanja so lahko: - Finančno računovodstvo; - Poslovodno računovodstvo; - Stroškovno računovodstvo; - Temelji finančnega in poslovodnega računovodstva; - Ekonomija (Mikroekonomija, Makroekonomija);…...